Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Leszczynowe żniwa 2011

Zbiory owoców leszczyny w pełni i dlatego na plantacjach w rejonie lubelskim ogromny ruch gdyż pogoda sprzyja zbiorom także mechanicznym. Lubelszczyzna to zagłębie orzechowe, zwłaszcza orzechów laskowych których ogromne połacie sadów dominują w krajobrazie.

Większość i zdecydowana to uprawy zadbane i w pełni owocowania, choć nie brakuje młodych czy też wręcz nowych nasadzeń które mogą przyprawić o zawrót głowy niejednego plantatora. Lata dopłat i dobrej koniunktury sprawiły że powierzchnia upraw orzecha laskowego się zwielokrotniła, a rynki zbytu praktycznie pozostały bez większych zmian, co w powiązaniu z ogólnoświatowym kryzysem, który ma na pewno i na nasz rynek nie bagatelny wpływ.

Pokaz zbioru orzechów laskowych zorganizowała Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.

Na giełdach towarowych w różnych rejonach Polski ceny orzecha laskowego spadły do poziomów których nie pamiętają najstarsi plantatorzy. Zbiory tegoroczne zapowiadają się bardzo dobrze tylko cena jest na takim poziomie że opłacalność produkcji stawia pod ogromnym znakiem zapytania. Aby uprawa orzechów przynosiła zysk musimy szukać możliwości oszczędności na każdym etapie produkcji. Znacznym kosztem jest zbiór owoców, zwłaszcza ręczny, tu zachodzi potrzeba mechanizacji zbioru orzechów laskowych, zwłaszcza jej popularyzacja wśród plantatorów.

Takimi problemami i nie tylko zajmuję się Zrzeszenie Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny w Lublinie z s. w Końskowoli które zorganizowało tegoroczny pokaz zbioru orzechów laskowych w gospodarstwie Jerzego Michałka z Wielączy, pełniącego obowiązki prezesa powyższego zrzeszenia. A za sprawą jak zwykle niezawodnej pani Marii Wojciechowskiej mogliśmy gościnie uczestniczyć a także zobaczyć sady i zbiór kombajnem w zaprzyjaźnionym gospodarstwie Henryka Mełgieś z Izdebna. Nasi gospodarze bardzo chętnie opowiadali o swych leszczynowych sadach i kłopotach związanych z ich uprawą. Najwięcej problemów przysparza ochrona upraw, gdyż brak zarejestrowanych środków do skutecznej ochrony sadów leszczynowych pogarsza stan nie jednej plantacji lub zmusza plantatora do pogodzenia się ze stratami w plonie. Sporym problemem jest też zbiór owoców ale rozwiązaniu tego problemu, służyło to właśnie spotkanie. Czy pomogło? Oceńcie sami zapraszam do obejrzenia filmów obrazujących mechaniczny zbiór orzechów.

aut. Robert Bokwa www.hanat.pl

Zbiór kombajnem orzechów laskowych w 20 letnim sadzie 

Zbiór kombajnem orzechów laskowych w młodszym sadzie

Zbiór kombajnem orzechów laskowych

Zbiór kombajnem orzechów laskowych

Wyładunek orzechów laskowych po zbiorze kombajnem w sadzie

Czyszczenie i mycie orzechów laskowych po zbiorze kombajnem w sadzie

 

   źródło: www.hanat.pl

 

 

LLLOGO TYP ZRZESZ  183x50  baner mini FRUCTINO LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT