Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Walny Zjazd 07.09.2014 protokół

Protokół z Walnego Zjazdu Członków

Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny

z dnia 07.09.2014 r.

Na Walny Zjazd przybyło 14 Członków Zrzeszenia.

 

Jednym z punktów Zjazdu był wybór Zarządu Zrzeszenia.

Dotychczasowy zastępca Prezesa w osobie Pani Marii Wojciechowskiej ustąpiła z funkcji na własną prośbę. W wyniku głosowania Prezesem pozostał nadal Pan Jerzy Machałek. Na funkcję zastępcy Prezesa został powołany Pan Robert Bokwa.  Natomiast na funkcję Skarbnika sprawuje Pani Krystyna Krzemińska.

Następnie przystąpiono do gorącej dyskusji na temat przyszłości produkcji i zbytu orzechów. Różne poglądy i zdania były na ten temat zwłaszcza w kontekście ostatniego spadu cen sprzedaży orzechów na giełdach towarowych i u pośredników.  Dyskutowano również o problemach dotyczących stosowania środków ochrony roślin, których brak w aktualnym programie ochrony leszczyny. Jednogłośnie stwierdzono, że ich brak poważnie zagraża kondycji sadów leszczynowych, co zapewne przełoży się na niższą, jakość owoców także spadną plony a w konsekwencji tego dochody plantatorów.  Dobra kondycja drzew - to dobra, jakość orzechów.

Rozmawiano również o przyszłości Zrzeszenia. Zauważono, że ostatnimi laty występuje mała frekwencja na spotkaniach. Ustalono także, że członkowie, którzy następnym spotkaniu nie uzupełnią składek do przyszłego spotkania z ostatnich trzech lat zostaną wykluczeni ze Zrzeszenia. Zostaną o tym fakcje pisemnie powiadomieni. Ustalono nową wysokość składki członkowskiej na rok 2014 i lata następne w wysokości 100 zł. Składkę można już wpłacać na konto Skarbnika lub osobiście na następnym spotkaniu.

Ustalono także, że członkowie Zrzeszenia będą dążyć do jak najsilniejszej współpracy między sobą. W kierunku wspólnej sprzedaży orzechów oraz sadzonek leszczyny.

Będzie można również spróbować wspólnie zamawiać hurtowe ilości środków ochrony roślin i nawozy, co również wpłynie na zmniejszenie kosztów produkcji.

Członkowie zobaczyli również projekt nowej strony internetowej oraz zatwierdzono nowe logo Zrzeszenia. Ogłoszenia zamieszczane na nowe stronie internetowej będą bezpłatne dla członków Zrzeszenia. Treść ogłoszenia wraz ze zdjęciami należy zgłaszać do Zastępcy Prezesa Pana Roberta Bokwy.

Kolejnym projektem jest również wykonanie plakietek imiennych oraz legitymacji członkowskich.

Podjęto dyskusję na temat opłat jednorazowych dla gości niebędących członkami Zrzeszenia, a chcących uczestniczyć w szkoleniach, seminariach. Jednogłośnie ustalono wysokość opłaty na poziomie 100 zł, czyli równą rocznej składce członkowskiej.

Członkowie ustalili, że następne spotkanie połączone z pokazem odbędzie się u Pani Agnieszki Życińskiej na plantacji.

 

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT