Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Walny Zjazd 23.06.2014 - Relacja

 

Relacja - Walny Zjazd 23.06.2014

23 czerwca 2014 r. odbył się Walny Zjazd

Członków Zrzeszenia Producentów Orzechów i Sadzonek Leszczyny.

W Zjeździe wzięły udział 22 osoby (na 56 członków).

Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia za okres X- 2010 r. do VI - 2014 r.

W tym okresie Zarząd działał w składzie:

Jerzy Machałek – Prezes

Maria Wojciechowska –vice Prezes

Krystyna Krzemińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Cebryk

Andrzej Bartnik

Henryk Maj

W okresie działalności zarządu w powyższym składzie zorganizowano następujące imprezy:

15.X.2010 r. Dzień leszczynowy

Na którym zreferowano następujące tematy:

- ochrona leszczyny przed chorobami i szkodnikami – ( P. Z. Partyka LODR Końskowola)

- bakteriozy i mikoplazmy na leszczynie – (P. dr Joanna Puławska IO Skierniewice)

- Produkcja orzechów laskowych i włoskich w Chinach (P. M. Ścibor LODR Końskowola)

- Zwiedzanie nasadzeń leszczynowych w sadzie LODR Końskowola.

   oraz plantacji prywatnej P. B.Ciszewskiego w Trzciankach.

W imprezie uczestniczyło 65 osób.

06.V.2011 r. Seminarium w Końskowoli           

- omówiono ochronę chemiczną leszczyny na 2011 r. oraz wybrane zagadnienia z crossu dotyczące środków ochrony roślin oraz postępowanie z zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin (P. Z. Partyka LODR Końskowola).

- polej z orzechów laskowych i włoskich – próba pozyskiwania metoda amatorską (p. Roman Kaplan),

- omówienie kalendarza prac na plantacji leszczyny – (M. Wojciechowska ).

- syberyjskie klimaty – relacja z wyjazdu na Syberię – (M.Ścibior LODR Końskowola).

- omówienie cięcia leszczyny w różnym wieku w sadzie LODR Końskowola (M. Ścibor

W seminarium uczestniczyło 36 osób.

2. X. 2011 r. Seminarium wyjazdowe

Celem seminarium wyjazdowego było obejrzenie plantacji leszczynowych w gm. Szczebrzeszyn i gm. Rybczewice a także obejrzenie mechanicznego zbioru orzechów przy pomocy włoskich kombajnów. Ponadto zademonstrowano urządzenia do czyszczenia orzechów po zbiorze oraz mycie i suszenie.

W seminarium uczestniczyło 40 osób.

10. X. 2012 r. Dzień leszczynowy       

Tematy omówione na sesji referatowej:

- zwalczanie szkodników występujących na leszczynie ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania misecznika śliwowego ( dr Magdalena Gantner – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),

- nawożenie leszczyny (P. Krzysztof Zachaj z firmy Agrosimex),

- zbiór i przechowywanie orzechów (Maria Wojciechowska),

- pokaz otrząsania orzechów przy pomocy otrząsarki do owoców, (może być przydatna bardziej na małych plantacjach (Firma Mirtrop p. Mirosław Tokaj),

- zaplanowany pokaz łuszczenia orzechów przy pomocy łuskarki niestety nie doszedł do skutku z powodu nie dojechania umówionej osoby z urządzeniem,

19. II. 2013 r. Narada Zarządu.

Celem spotkania była dyskusja nad zasadnością rejestracji Zrzeszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Z uwagi na dotychczasowe trudności zorganizowania wspólnej sprzedaży orzechów odroczono ten temat do wyjaśnienia i możliwości ewentualnej rejestracji w nowym okresie PROW 2014 – 2020 r).

18. VIII. 2013 r. Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia

Minęła kadencja Zarządu i zamierzano powołać Nowy Zarząd. Ze względu na zbyt niską frekwencję ( 18 osób) postanowiono zwołać ponownie Walny Zjazd i powołać nowy zarząd.

Na Walnym Zjeździe (23.06 2014 r.) dyskutowano nad dalszą działalnością Zrzeszenia oraz

wstępnie ustalono:

- organizowanie 2 spotkań w ciągu roku,

- dyskutowano na temat rejestracji preparatów do ochrony leszczyny przed chorobami i szkodnikami na 2014 r.

- zaproponowano podniesienie wyższej stawki członkowskiej od 2014 r.( propozycja 1 - 100 zł, propozycja 2 – 200 zł na rok).

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych składek do końca 2013 r. w wysokości dotychczasowej t.j. 60 zł/rok.

Z uwagi na odejście jednego z członków Zarządu Zrzeszenia, weszły dwie nowe osoby t.j. P. Bokwa Robert i P. Palus Damian.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy Atlanta Poland S.A. Pan Bieliński Piotr, który

przedstawił działalność swojej firmy zajmującej się importem bakalii, orzechów, owoców suszonych, konfekcjonowaniem ich i sprzedażą na rynki europejskie a także interesował się produkcja orzechów w Polsce i ewentualną współpracą z producentami orzechów w przyszłości.

                   Ustalono Walne Zgromadzenie wszystkich Członków Zrzeszenia

                                               na dzień 07 września 2014 r.

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT