Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Kalendarz prac na plantacji leszczyny

Styczeń„

                Na plantacjach owocujących, przy sprzyjającej pogodzie (kilkudniowe

                ocieplenie) można zaczyna懠 cięcie prześwietlające.

                Młode nasadzenia, szczególnie jednoroczne i dwuletnie warto  

                sprawdzić‡, czy nie ma uszkodzeń„ spowodowanych przez zwierzynę™.

Luty       

                c.d. prześwietlanie plantacji. Porządkowanie plantacji po cięciu.

                Przegląd młodych pędów na obecność larw misecznika śliwowego.

                Przeglądać pędy znajdujące się od strony południowej, szczególnie

                dolną ich część.                             

                Jeżeli stwierdzimy znaczącą ilości larw (II stadium) to niekiedy już

              pod koniec lutego potrzebny jest zabieg. Wskazanym preparatem jest

                Promanal 60 EC, zastosowany w stężeniu 2%. Zabieg należy wykonać

                Przy sprzyjającej pogodzie tj. przy temperaturze 8 – 12oC.

Marzec

                Mineralne, doglebowe nawożenie  leszczyny jeżeli jest taka potrzeba.

                Optymalne dawki nawozów najlepiej jest ustalić na podstawie analizy

                 gleby i liści wykonanych w ubiegłym sezonie wegetacyjnym.

                 Nawozy wysiewamy na całą powierzchnię lub tylko w pasach

                 nasadzeń. Młode nasadzenia (I – III roku) nawozimy

                 indywidualnie pod każde drzewko. Jeżeli pole pod plantację zostało

                 przygotowanie prawidłowo ( składniki P, K, Ca ,,dane na zapas”)

                 to nawozimy tylko azotem.

Kwiecień

                 Kontynuacja nawożenia. Kontrola zachwaszczenia, szczególnie w

                 rzędach drzew.

                 Sadzenie młodych sadów. Przy braków opadów, młode nasadzenia

                 podlewamy.

 Maj

                 Przycinamy młode leszczyny wysadzone jesienią lub wiosną. Na

                 starszych plantacjach kontrolujemy odrosty pędów wokół szyjki

                 korzeniowej, w miarę potrzeby usuwamy je ręcznie lub przy pomocy

                 herbicydów np. Basta.

                 W połowie maja, owocujące plantacje można opryskać borem w

                dawce 1 kg czystego boru na ha w postaci np. Insolu B, Boraxu,

                 Soluboru, Foliboru, kwasu borowego.

                 Braxu i kwasu borowego nie mieszać z Mocznikiem

                W maju rozpoczynamy ochronę przeciwko Moniliozie leszczyny

                 Zwykle wykonuje się 5 – 7 zabiegów co 10 – 14 dni.

                 Pod koniec maja pamiętamy o oprysku na Słonkowca orzechowca.

Czerwiec 

                 Kontrola występowania szkodników (mszyce, zwójki, chrząszcze).

                 W połowie czerwca wykonujemy drugi zabieg na

                  Słonkowca orzechowca.

                  Kontrolujemy zachwaszczenie. W międzyrzędziach murawę lub

                  chwasty likwidujemy przy pomocy kosiarki lub płytkiej uprawy

                  mechanicznej (do głębokości 4 – 7 cm )

Lipiec

                  Od początku do połowy lipca, w razie potrzeby powtarzamy drugi

                  zabieg zwalczający  misecznika śliwowego (larwy I stadium).

                  Oprysk powinien być bardzo dokładny.                

                  W tym okresie może być również potrzebny zabieg zwalczania

                  mszyc. Do zwalczania tych szkodników zarejestrowano Fastac.

                  Kontrolujemy zachwaszczenie na plantacji.

Sierpień

                 Usuwanie odrostów.

                  Pobieranie próbek gleby i liści do analizy na zawartość składników

                  mineralnych (raz na 3 – 4 lata).

                  Przygotowywanie plantacji do zbiorów. Likwidacja zachwaszczenia.

                  Na plantacjach gdzie występuje czarny ugór, może być potrzeba

                  Wyrównania gleby przy pomocy kultywatora bądź glebogryzarki

                  i przywałowanie.                   

Wrzesień

                 Przygotowywanie plantacji do zbioru orzechów.  Przed zbiorami 

                 usunięcie  zanieczyszczeń – opadłych orzechów, gałązek.

                 Przygotowanie pomieszczeń, magazynów, przechowalni do 

                 składowanie orzechów.

                 Początek zbioru orzechów.

Październik               

                  Zbiór orzechów

Listopad 

                 Przygotowywanie orzechów do sprzedaży i sprzedaż orzechów.

Grudzień           

                 Sprzedaż orzechów.

                 Przegląd, konserwacja, remont maszyn i narzędzi.

                 Planowanie nowych nasadzeń, wydatków.

 

aut. inż.Maria Wojciechowska

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT