Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Opłacalność produkcji orzechów w Polsce

W Polsce plony leszczyny są dość zróżnicowane i wynoszą od kilkuset kilogramów do 3,0 ton z jednego hektara. W dużym stopniu zależą one od warunków atmosferycznych, odmiany i pielęgnacji. W pełni owocowania (tj. od szóstego do dziewiątego roku po posadzeniu) możliwe jest osiąganie średnich plonów w wysokości ok. 2000 kg z ha. Z plantacji wdrożeniowej, posadzonej w rozstawie 5 x 4 m, tj. 500 drzew na ha, od szóstego do ósmego roku po posadzeniu, zbierano po ok. 1000 kg z ha. W następnych latach (między dziewiątym, a piętnastym rokiem po posadzeniu) plony wynosiły 2000 - 3000 kg z ha, ale w tym okresie zdarzyły się takie dwa lata, w których uzyskano plon powyżej 3000 kg z ha. Plantacja ta nadal jest w dobrej kondycji i spodziewane jest jej dobre plonowanie.
Nieco lepsze efekty uzyskano na plantacji, na której uprawiano tylko odmianę Kataloński, posadzoną w rozstawie 5 x 2 ni, tj. 1000 szt. na ha. Już w szóstym roku po posadzeniu zebrano 2200 kg z ha, w następnych latach uzyskiwano do 3000 kg, a w niektóre lata plon dochodził do 3600 kg. Warunkiem dobrego plonowania, przy takim zagęszczeniu, jest umiejętne formowanie i cięcie prześwietlające oraz skuteczna ochrona przeciwko chorobom i szkodnikom.
Przyjmując, że leszczyna będzie dobrze plonowała przez 30 lat, orientacyjny coroczny koszt prowadzenia 1 ha plantacji przedstawia się następująco:
- obciążenie nakładami na założenie plantacji, w tym ogrodzenie - 600 zł - nawożenie mineralną - 350 zł
- pestycydy - 1200 zł
- nakłady na mechanizację - 1200 zł
- praca własna i najemna - 3000 zł
- koszty ogólnogospodarcze i inne obciążenia. - 2400 zł
Razem 8750 zł
Przy plonie 2000 kg i cenie 6 zł za kg można spodziewać się, że dochód z 1 ha wyniesie 3200 zł. Nie jest to może zbyt dużo, ale przy większym zaangażowaniu pracy własnej przy zbiorze i cięciu dochód może być większy.

Autor inż. Maria Wojciechowska

LOGO GŁÓWNE ZRZESZENIA PROSTOKĄT MNIEJSZE

 

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT