Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Odmiany

Odmiany leszczyny najczęściej spotykane na plantacjach towarowych w Polsce  

W Polsce można się™ doliczyć‡ ok. 40 odmian szlachetnych. Są… to odmiany stare od dawna spotykane w nasadzeniach oraz nowe sprowadzone do Polski przed kilku laty w celach badawczych. Do nasadzeń„ towarowych rozmnażano w szkółkach jedynie kilka odmian, przede wszystkim te, które wytypowano do doboru (1979 r.). Są to:

- Kataloński, Olbrzymi Halle, Webba Cenny, Cosford, Lamberta, Garibaldi oraz inne spoza doboru rozmnażane w niektórych szkółkach jak Wczesny Długi, Cud z Bollwiller, Truchsessa, Mogulnus, Warszawski Czerwony, Syrena, Trapezuński, Nottinghamski, Siewka Jeviego.

Na listę odmian Krajowego Rejestru w 2006 r. wpisano tylko odm. Barceloński, Cosford, Halle, Kataloński, Nottinghamski, Webba Cenny, Syrenę™.

Istnieje pilna potrzeba przeglądu odmian istniejących w naszym kraju i opracowanie nowego doboru z podziałem na odmiany wielkoowocowe (deserowe) i odmiany dla przemysłu, jednocześnie ujednolicenie nazewnictwa odmianowego w oparciu o istniejące dane.

Następnie pozyskanie odpowiedniego materiału bazowego do założenia nowych mateczników i produkowanie sadzonek zgodnie z aktualnymi wymogami.

 

Opis odmian 

Kataloński

 Odmiana od dawna uprawiana w Polsce i bardzo rozpowszechniona. Krzew rośnie dość‡ silnie, ale niezbyt wysoko, tworzy koronę rozłożystą, dość zagęszczoną. Orzechy wysokiej jakości, smaczne, duże, spłaszczone, zebrane w owocostany po 3 – 5 sztuk. Okrywa owocowa równa lub nieco krótsza od orzecha. W czasie dojrzewania okrywa rozchyla się™ odsłaniając większą część orzecha, które same wysypują się z okrywy. Skorupka średnio gruba, krucha, barwy brązowej z ciemniejszymi smużkami. Tarczka duża, nieco mniejsza niż szerokość orzecha, jasnobrunatna prawie płaska lub lekko wypukła, że orzech można postawić. Jądro duże, okrągłe, dobrze wypełnia skorupkę, po ususzeniu, kurczy się. Skórka jądra częściowo z włóknistą wyściółką dość trudna do blanszowania. Dojrzewa w połowie września.

 Olbrzymi z Halle (Halle)

Krzew wyniosły, rośnie silnie. Bardzo dobrze owocuje na ciepłych stanowiskach odsłoniętych od mroźnych wiatrów. Orzechy atrakcyjne, smaczne, bardzo duże, na ogół bardzo regularne, stożkowate, zwężające się ku wierzchołkowi. Tarczka duża, prawie równa szerokości orzecha, płaska lub lekko wypukła. Orzechy osadzają się pojedynczo lub po dwa mniej po trzy w owocostanie. Okrywa równa długości orzecha lub nieco dłuższa silnie przylegająca do wierzchołka orzecha, w okresie dojrzewania rozwiera się™ stopniowo. Część orzechów opada wraz z okrywami. Dojrzewa pod koniec września.

Skorupka brązowa, błyszcząca, z ciemniejszymi smugami, które w czasie przechowywania zanikają. Jądro bardzo smaczne, duże całkowicie wypełnia skorupką, pokryte skórką, bez włóknistej wyściółki, łatwo się blanszuje.

 Webba Cenny

Krzew rośnie średnio silnie, korona zwarta o średniej budowie. Końcówki często marzną w czasie zimy. Orzechy bardzo duże, wydłużone, cylindryczne, lekko spłaszczone. Zebrane w grona po 2 – 5 szt. Skorupka jasno beżowa, omszona, bez połysku, dość gruba, krucha. Okrywa bardzo długa, przylegająca do orzecha. Orzechy po osiągnięciu dojrzałości(koniec września) opadają z całym gronem wraz z okrywami. Jądro bardzo smaczne, całkowicie wypełnia skorupkę, pokryte jasna skórką, bez włóknistej wyściółki.

 Cosford

Krzew rośnie dość silnie, korona średnio rozłożysta, średnio zagęszczona. Orzechy dość duże, cylindryczne, tępo zakończone. Osadzone po 2 – 3 w gronie. Okrywa owocowa równa z orzechem. Skorupka jasnobrązowa z nieco ciemniejszymi smugami, z lekkim połyskiem, bardzo cienka. Tarczka bardzo regularna, wypukła, gładka. Jądro duże, smaczne, całkowicie wypełnia skorupkę, pokryte skórką z włóknistą wyściółką. Po osiągnięciu dojrzałości orzechy same wypadają z okryw. Dojrzewa w połowie września. Wchodzi wcześnie w okres owocowania i dobrze plonuje.

 Lamberta Biały

Krzew rośnie powoli i osiąga tylko średnią wielkość. Orzechy średniej wielkości, wydłużone zwężające się ku wierzchołkowi, wąsko jajowate, ostro zakończone. Zebrane po kilka w gronie 3 – 8 szt. Tarczka półkolista lub stożkowata, mała, jasna. Jądro pierwszej jakości, całkowicie wypełnia skorupkę, jędrne, bardzo smaczne pokryte jasną skórkę bez włóknistej wyściółki. Bardzo łatwo się blanszuje. Skorupka jasna, z ciemniejszymi smużkami, bardzo cienka, krucha. Okrywa owocowa bardzo długa, ściśle przylega do orzecha, zwęża się ku wierzchołkowi zamknięta. Orzechy po osiągnięciu dojrzałości opadają z całym gronem. Dojrzewa wcześnie koniec sierpnia. Owocuje obficie. Polecane szczególnie do ogrodów działkowych i przydomowych. Podobne walory mają inne odmiany z grupy lambertówek  jak  Kocha, Lamberta Czerwony i Lamberta Czerwonoowocowy. Dwie ostatnie posiadają…czerwono purpurowe liście ponadto u L.Czerwonoowocowego skórka okrywająca jądro orzecha jest barwy ciemnoczerwonej. Wszystkie z tej grupy są bardzo smaczne. Ponadto formy czerwonolistne wyeksponowane na tle zieleni dają ciekawy efekt dekoracyjny.

 Garibaldi

Krzew niski dość zagęszczony. Orzechy duże, walcowato wydłużone, ku wierzchołkowi zwężające się, ostro zakończone. Skorupka jasnobrunatna z delikatnymi nieco ciemniejszymi smugami wzdłuż skorupki. Tarczka duża obejmuje prawie całą podstawę orzecha, półkolista. Jądro duże, dostosowane do kształtu orzecha, jędrne, smaczne. Skórka jądra jasna bez włóknistej wyściółki. Okrywa owocowa prawie tej samej długości jak orzech, ściśle przylegająca do orzecha. Po osiągnięciu dojrzałości orzecha, okrywa pozostaje długo zielona, co jest charakterystyczne dla tej odmiany. Część orzechów opada wraz z okrywami. Pora dojrzewania przypada na połowę września.

LLLOGO TYP ZRZESZ  SKUP IZDEBNO 100  fructino-baner2 LOGO PORTALU   Gospodarstwo Sadownicze HANAT